Najem i dzierżawa - podobieństwa i różnice

Jeśli mamy na myśli użytkowanie nieruchomości przez osobę inną niż jej właściciel, najczęściej mamy na myśli jej wynajmowanie. Nasi rodacy nie ograniczają się zresztą do wynajmowania mieszkań w blokach, korzystają więc również z lokali użytkowych, a coraz częściej również z domów jednorodzinnych, które nie są ich własnością. Jeśli zależy nam na gruntach rolnych i działkach, ich wynajem nie znajduje uzasadnienia. W takim przypadku rozwiązaniem, na jakie decydujemy się najczęściej jest dzierżawa.

Obie umowy różnią się zasadniczo, przynajmniej raz na jakiś czas możemy się jednak przekonać o tym, że nie brakuje osób, które potrafią je pomylić. Na szczęście, już krótka prezentacja jednej i drugiej może przyczynić się do tego, że zanikną jakiekolwiek nieporozumienia. Oczywiście, tak w przypadku wynajmu, jak i dzierżawy mamy do czynienia z sytuacją, w której cudza rzecz jest nam użyczana na dany okres. Jeśli w centrum naszego zainteresowania znajduje się wynajem, umowa przewiduje między innymi: obowiązek płacenia przez nas za czynsz oraz, możliwość użytkowania jej przedmiotu bez używania go w celach zarobkowych.

Dzierżawa w zdecydowanej większości przypadków dotyczy nie nieruchomości, ale gruntów, nic więc dziwnego, że wiążą się z nią nieco inne założenia. I tu mamy do czynienia z dwoma stronami, którym zależy na podpisaniu umowy. Pierwszą jest wydzierżawiający, a więc osoba będąca właścicielem gruntu, drugą zaś jest dzierżawca – osoba lub firma, której zależy na użytkowaniu danej nieruchomości lub gruntu wraz z ewentualnymi pożytkami w zamian za czynsz. Umowa zawiera wiele zapisów o kluczowym znaczeniu, jednym z najważniejszych jest zaś określenie tego, ile czasu ma trwać. Tu terminy są bez porównania dłuższe niż te, z jakimi mamy do czynienia wówczas, gdy zależy nam na najmie lokali mieszkaniowych, same inwestycje w grunty mogą się bowiem zwrócić przede wszystkim wówczas, gdy są rozciągnięte w czasie.

Co ciekawe, zawarcie umowy na więcej niż 30 lat zmienia jej status i sprawia, że można ją uznać za nieoznaczoną. Każda ze stron powinna zatroszczyć się o to, aby w spłacanym przez nią zobowiązaniu znajdował się jasno określony czas oraz sposób wypowiedzenia. Oczywiście, brak takiego zapisu nie jest problemem, z którym nie można się uporać, w życie wchodzą bowiem wówczas określone mechanizmy prawne. Gdy sporządzamy umowę znacznie większe znaczenie ma staranność, z jaką doszło do opisania tego, co stanowi jej przedmiot. Jeśli więc mamy do czynienia z nieruchomością, nie wystarczy jej pełny adres, konieczne jest bowiem także wspomnienie o jej położeniu.

O serwisie

Serwis poświęcony jest zagadnieniom kredytów i lokat, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki kredytów hipotecznych.

Zapraszamy do lektury!

Kontakt

kontakt@kredytlubieto.pl

Galeria