Rodzaje kredytów dla firm

Poniższy wpis będzie traktował na temat jednej z form finansowania dla firm a więc kredytu bankowego. Osobiście jestem przeciwnikiem kredytowania swojej firmy przez banki. Przede wszystkim dlatego, że banki też prywatne firmy są dużo bardziej uprzywilejowane niż inne przedsiębiorstwa. Stosunek zobowiązaniowy jaki powstaje pomiędzy bankiem a naszą firmą nie będzie równy.

Bank wiadomo, że musi się zabezpieczyć, ale z drugiej strony te warunki jakie są nam proponowane wprost pokazują kto rozdaje karty. Dodatkowo obecnie na rynkach raczej panują niepokoje i zawirowania a to sprawia, że kredyty nie są bezpiecznym rozwiązaniem. Mimo niezłej kondycji banków na polskim rynku trzeba zobaczyć, ze rynki europejskie nie wyglądają dobrze i banki tam nie radzą sobie zbyt dobrze. Trzeba jednocześnie pamiętać, że Polskie banki są bardzo często powiązanie z tymi placówkami z innych krajów i ten związek może się okazywać niebezpieczny. Jeśli banki zbankrutują to niestety może się okazać, że poważny problem będą miały również te polskie jednostki, które z tymi bankami w jakieś mierze będą powiązane. Oczywiście banki mają swoją istotną rolę w gospodarce, to dzięki nim wiele firm może się rozwijać i jeśli banków by nie było to wiele inwestycji nie dałoby się realizować a dalej to prowadziłoby do recesji i problemów na wielu polach. Dlatego banki mają swoje ważne zadania, ale trzeba również umieć działać racjonalnie, by być świadomym tych ewentualnych niebezpieczeństw i ryzyka jakie wiąże się ze współpracą z bankami.

Kredyty dla firm - podział

Jeśli chodzi kredyty dla firm podział jest obecnie następujący

- krótkoterminowe – ze spłatą do roku

- średnioterminowe między rok a 3 lata

- długoterminowe powyżej 3 lat.

Bardziej szczegółowy będzie następujący podział:

- kredyt inwestycyjny – pożyczka na konkretny cel, który będzie zwiększał majątek firmy, cel, który musi być już zapisany w umowie kredytowej. Często takich kredytów udzielać się będzie na zakup, budowę czy przedbudowę nieruchomości, kupowanie maszyn czy urządzeń na potrzeby działalności.

- kredyt obrotowy – z przeznaczeniem na bieżące finansowanie działalności. w przypadku utraty płynności finansowej może być on przeznaczony na zapłatę okresowych zobowiązań.

- kredyt w rachunku bieżącym – to forma kredytu udzielanego na rok firmom, które mają rachunek bankowy w danym banku. firma wedle swoich potrzeb może kredyt zaciągnąć na bieżące zobowiązania i poprawę płynności finansowej firmy. Kredyt będzie spłacany w momencie, gdy wpływają środki na rachunek firmowy.

- linia kredytowa – to przyznanie pewnego limitu, do którego wysokości firma będzie mogła się zadłużać w określonym czasie w umowie. Funkcja linii kredytowej będzie podobna do tego jak wygląda rachunek bieżący i kredyt w tym rachunku.

- kredyt preferencyjny (z dopłatą) to kredyt, który będzie przeznaczony na modernizację, rozbudowę oraz przebudowę. Odsetki od każdej rady kredytu są finansowane przez państwo.

- kredyt rewolwingowy – to rodzaj kredytu obrotowego. Udzielany będzie przez banki w branżach, które są związane z sezonowością i określonymi cyklami gospodarczymi.

O serwisie

Serwis poświęcony jest zagadnieniom kredytów i lokat, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki kredytów hipotecznych.

Zapraszamy do lektury!

Kontakt

kontakt@kredytlubieto.pl

Galeria